ภายใต้การนำธุรกิจของ Hannelore Leimer ลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัท Albert Leimer และ Dr. Michael Proeller หลานของ Albert Leimer  บริษัทได้ถูกบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

Hannelore_Leimer - President | Vorsitzende der Geschäftsführung

Hannelore Leimer ประธานกรรมการบริหาร

Dr. Michael Pröller - CEO | Geschäftsführer Erhardt+Leimer

Dr. Michael Proeller CEO | กรรมการผู้จัดการ


Wolfgang Merkel - COO | Corporate Sales Erhardt+Leimer

Wolfgang Merkel COO | ฝ่ายขายขององค์กร

Thomas Schotter - CPO | Corporate Production/Supply Erhardt+Leimer

Thomas Schotter CPO | ฝ่ายผลิต/จัดหาขององค์กร

Hartmut Bößmann - CSO | Corporate Sales Erhardt+Leimer

Hartmut Bößmann CSO | ฝ่ายขายขององค์กร

Tobias Merk - CBD | Corporate Business Development | Marketing

Tobias Merk CFO | ฝ่ายการเงินขององค์กร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจขององค์กร

Djordje Zagorac CTO | การพัฒนาและวิจัยขององค์กร

Sakkrapong SATITVEMONE กรรมการผู้จัดการ E&L (Thailand)