การบริหารจัดการของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคุณ Hannelore Leimer ซึ่งเป็นลูกสาวผู้ก่อตั้งบริษัท ของคุณAlbert Leimer และ ดร. Michael Proeller ซึ่งเป็นหลานชายของคุณ Albert Leimer.

Hannelore_Leimer - President | Vorsitzende der Geschäftsführung

Hannelore Leimer ประธานบริษัท

Dr. Michael Pröller - CEO | Geschäftsführer Erhardt+Leimer

Dr. Michael Proeller ผู้บริหาร / ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ


Wolfgang Merkel - COO | Corporate Sales Erhardt+Leimer

Wolfgang Merkel ประธานฝ่ายควบคุมคุณภาพและการกระบวนผลิต

Thomas Schotter - CPO | Corporate Production/Supply Erhardt+Leimer

Thomas Schotter ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา

Todd Guzzardo CSO | Corporate Sales

Tobias Merk - CBD | Corporate Business Development | Marketing

Tobias Merk ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Djordje Zagorac ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา

Joachim Tatarczyk ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้า

Sakkrapong SATITVEMONE กรรมการผู้จัดการ E+L Thailand