นโยบายสิ่งแวดล้อมของ E+L

เราให้ความสำคัญสูงต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานในทุกกระบวนการ เรามีหน้าที่ในการทำตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดนอกเหนือจากความปลอดภัยในที่ทำงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยมาตรการที่กำหนดเป้าหมายทำให้ประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยมลภาวะ และลดขยะหรือรีไซเคิลขยะ

ElektroG
ElektroG แปลงแนวทางปฏิบัติของยุโรป RoHS (2002/95/EG) และ WEEE (2002/96/EG) ให้เป็นกฎหมายของประเทศเยอรมนี แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Erhardt+Leimer ไม่อยู่ในขอบเขตการใช้งานของ RoHS เราได้พยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษและสอดคล้องกับ RoHS

REACH
กฏระเบียบด้านสารเคมีของยุโรป REACH มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2007 และครอบคุมทุกประเทศใน EU

 

นโยบายคุณภาพของ E+L

Erhardt+Leimer เป็นผู้เชี่ยวชาญใน การผลิต การพัฒนา การตลาด และให้บริการหลังการขาย สำหรับผลิตภัณฑ์
ออโตเมชั่น และระบบตรวจสอบ เว็บเคลื่อนที่ และสายพานลำเลียง ผ่านการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO 9001:2008 และ DIN EN ISO 14001:2009 ซึ่งยืนยันความสามารถในการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ติดต่อเรา!

+66 (0) 2 744 31 94

คุณมีคำถามอีกหรือไม่ ? เรายินดีให้คำปรึกษาแก่คุณ

ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อในพื้นที่


นโยบายสิ่งแวดล้อมของ E+L

เราให้ความสำคัญสูงต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานในทุกกระบวนการ เรามีหน้าที่ในการทำตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดนอกเหนือจากความปลอดภัยในที่ทำงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยมาตรการที่กำหนดเป้าหมายทำให้ประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยมลภาวะ และลดขยะหรือรีไซเคิลขยะ

ElektroG
ElektroG แปลงแนวทางปฏิบัติของยุโรป RoHS (2002/95/EG) และ WEEE (2002/96/EG) ให้เป็นกฎหมายของประเทศเยอรมนี แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Erhardt+Leimer ไม่อยู่ในขอบเขตการใช้งานของ RoHS เราได้พยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษและสอดคล้องกับ RoHS

REACH
กฏระเบียบด้านสารเคมีของยุโรป REACH มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2007 และครอบคุมทุกประเทศใน EU